Cognitieve stoornissen

"Cognitieve stoornissen" omvat een groot aantal klachten. Cognitie heeft te maken met concentratie, begrijpen, leren, geheugen en probleemoplossend denken.  Wanneer een of meerdere van deze functies niet goed meer functioneert, kan dit lijden tot cognitieve stoornissen.

Stoornissen van de cognitieve functies kunnen verschillende oorzaken hebben: een traumatisch letsel zoals een hersentrauma of klap tegen het hoofd, of een ‘niet-traumatisch letsel’ zoals een herseninfarct, hersenbloeding, herseninfectie of -tumor.

Deze cognitieve stoornissen kunnen van tijdelijke of blijvende aard zijn. Tijdelijke cognitieve dysfunctie wordt bv. vaak gezien bij mensen die depressief zijn. Wanneer cognitieve stoornissen blijvend zijn, kunnen zij invloed hebben op het hele verdere leven van de patiënt. Dit veroorzaakt uiteenlopende klachten zoals concentratiestoornissen, psychische problemen, gedragsproblemen en geheugenproblemen. Vaak zijn deze klachten te wijten aan een verminderde elektrofysiologische werking van de hersenen en een afgenomen functionele verbondenheid tussen de verschillende hersengebieden.

We trachten deze elektrofysiologie van de hersenen d.m.v.  qEEG met bronlokalisatie, connectiviteit en spectraalanalyse in kaart te brengen. Nadien zal via niet-invasieve neuromodulatie de prikkelgevoeligheid van hersencellen en de functionele connectiviteit worden versterkt.